پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

اگه احیانا برای مسابقات فوتبال تو برزیل هستین و بعدش سفرتون به دلایل نامشخصی تا ماه نوامبر ادامه پیدا می‌کنه، یا این‌که اصولا ساکن برزیل هستین، می‌تونین به کنفرانس PPM Brasil سر بزنین و شنونده سخنرانی من هم باشین.

PPM Brasil

موضوع سخنرانی من یکپارچگی مجموعه استانداردهای AXELOS خواهد بود. این مجموعه استانداردها شامل این‌ها می‌شه:

  • PRINCE2 – مدیریت پروژه
  • MSP – مدیریت طرح
  • MoP – مدیریت پرتفولیو
  • P3O – مدیریت دفترهای پروژه، طرح و پرتفولیو (P3O)
  • MoV – مدیریت ارزش
  • M_o_R – مدیریت ریسک
  • به اضافه ITIL که البته احتمالا تو سخنرانی من پوشش داده نمی‌شه.
نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.