پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

اگه احیانا برای مسابقات فوتبال تو برزیل هستین و بعدش سفرتون به دلایل نامشخصی تا ماه نوامبر ادامه پیدا می‌کنه، یا این‌که اصولا ساکن برزیل هستین، می‌تونین به کنفرانس PPM Brasil سر بزنین و شنونده سخنرانی من هم باشین.

PPM Brasil

موضوع سخنرانی من یکپارچگی مجموعه استانداردهای AXELOS خواهد بود. این مجموعه استانداردها شامل این‌ها می‌شه:

  • PRINCE2 – مدیریت پروژه
  • MSP – مدیریت طرح
  • MoP – مدیریت پرتفولیو
  • P3O – مدیریت دفترهای پروژه، طرح و پرتفولیو (P3O)
  • MoV – مدیریت ارزش
  • M_o_R – مدیریت ریسک
  • به اضافه ITIL که البته احتمالا تو سخنرانی من پوشش داده نمی‌شه.
نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS