پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

کتاب الکترونیکی جدیدی تهیه کردم در مورد استاندارد مدیریت پرتفولیوی MoP، استانداردی از خانواده AXELOS (که PRINCE2 هم تو همین خانواده قرار می‌گیره).

کتاب الکترونیکی استاندارد مدیریت پرتفولیو

کتاب خیلی کم حجمه و بسیار ساده نوشته شده تا صرفا ذهنیت مناسبی در مورد استاندارد و به طور کلی در مورد مدیریت پرتفولیو به وجود بیاره.

می‌تونین برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه کتاب استاندارد مدیریت پرتفولیوی MoP به زبان ساده مراجعه کنین.

 

فهرست مطالب:

 • فصل ۱: درباره استاندارد
  • استانداردهای AXELOS
  • درباره AXELOS
  • درباره گواهی‌ها
  • منوآل استاندارد
 • فصل ۲: مفهوم مدیریت پرتفولیو
  • پرتفولیو چیست؟
  • مدیریت پرتفولیو چیست؟
 • فصل ۳: نقش‌ها و محصول‌های مدیریتی
  • نقش‌ها
  • محصول‌های مدیریتی
 • فصل ۴: اصول مدیریت پرتفولیو
  • اصل ۱: تعهد مدیریت ارشد
  • اصل ۲: هماهنگی حاکمیت
  • اصل ۳: هماهنگی استراتژی
  • اصل ۴: دفتر پرتفولیو
  • اصل ۵: فرهنگ تغییر قوی
 • فصل ۵: چرخه‌های مدیریت پرتفولیو
  • چرخه تعریف پرتفولیو
  • چرخه اجرای پرتفولیو
 • فصل ۶: چرخه تعریف پرتفولیو
  • اقدام ۱: درک
  • اقدام ۲: دسته‌بندی
  • اقدام ۳: اولویت‌بندی
  • اقدام ۴: موازنه
  • اقدام ۵: برنامه‌ریزی
 • فصل ۷: چرخه اجرای پرتفولیو
  • اقدام ۶: کنترل مدیریتی
  • اقدام ۷: مدیریت منافع
  • اقدام ۸: مدیریت مالی
  • اقدام ۹: مدیریت ریسک
  • اقدام ۱۰: مشارکت ذی‌نفعان
  • اقدام ۱۱: حاکمیت سازمانی
  • اقدام ۱۲: مدیریت منابع
 • فصل ۸: استقرار سیستم مدیریت پرتفولیو
 • فصل ۹: جمع‌بندی
نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS