پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

بخش جدیدی تو سایت راه‌اندازی شده: مرجع فرآیندهای PMBOK 

البته توضیحات این مرجع فعلا خیلی خلاصه‌س، ولی قصد دارم که خیلی تدریجی بهش مطلب اضافه کنم، طوری که بعد از مدتی تبدیل بشه به مرجعی خیلی کامل برای فرآیندهای پم‌باک. البته قطعا این ماجرا بستگی به این هم داره که چقدر از این بخش استقبال بشه.

 مرجع فرآیندهای PMBOK

تمرکز پم‌باک بیشتر از اونی که روی مفهوم هرکدوم از فرآیندها باشه، روی ارتباط بین فرآیندهاس، یعنی چیزی که در نهایت به یکپارچگی سیستم مدیریت پروژه منجر می‌شه که از مهم‌ترین عوامل موفقیت پروژه‌هاس. به همین خاطر تمرکز این مرجع هم بر خلاف اکثر منابعی که در مورد پم‌باک نوشته شده، روی ارتباط بین فرآیندها خواهد بود. البته این امکان تو نسخه فعلی خیلی محدوده و بیشتر در مورد طرح کلیه که در آینده پیاده‌سازی می‌شه.

در هر حال، امیدوارم که براتون مفید باشه.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS