پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Manage Stakeholder Management


حوزه دانش: مدیریت ذی‌نفعان پروژه

گروه فرآیندی: اجرا


این فرآیند برنامه مدیریت ذی‌نفعان را به اجرا در می‌آورد، یعنی اقداماتی که برای جلب مشارکت آن‌ها در نظر گرفته‌ایم را انجام می‌دهد. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که برای جلب مشارکت ذی‌نفعان انجام می‌شود، اطلاع‌رسانی (گزارش‌دهی) است. اطلاع‌رسانی باید متناسب با نوع ذی‌نفع طراحی شده باشد؛ مثلا یک گزارش صد صفحه‌ای برای مدیر ارشدی پرمشغله مناسب نیست.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: