پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Plan Stakeholder Management


حوزه دانش: مدیریت ذی‌نفعان پروژه

گروه فرآیندی: برنامه‌ریزی


هر ذی‌نفع انتظاراتی از پروژه دارد و باید این مسئله را در نظر داشته باشیم تا به مشکل بر نخوریم. ممکن است بسیاری از آن‌ها حامیان بالقوه‌ای باشند که به خودی خود از پروژه حمایت نکنند، مگر این‌که زمینه را فراهم کرده باشیم (مثلا نماینده یک شهر در مجلس در قبال پروژه‌ای مهم که در آن شهر اجرا می‌شود). چگونه مشارکت ذی‌نفعان را جلب خواهیم کرد؟ پاسخ به این سوال برنامه مدیریت ذی‌نفعان است که در این فرآیند تهیه و بازنگری می‌شود.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: