پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Identify Stakeholders


حوزه دانش: مدیریت ذی‌نفعان پروژه

گروه فرآیندی: آغازش


این فرآیند از اولین اقدامات پروژه است (در گروه فرآیندی آغازش قرار دارد)، ولی تا پایان پروژه دایما تکرار می‌شود تا همیشه مطمئن باشیم که تمام ذی‌نفعان پروژه شناسایی شده‌اند. ذی‌نفع به فرد یا گروهی گفته می‌شود که از پروژه تاثیر می‌گیرد و می‌تواند بر آن تاثیر بگذارد. به این ترتیب شناسایی ذی‌نفعان به معنی شناخت افراد یا سازمان‌هایی است که می‌توانند بر پروژه تاثیر بگذارند. این اولین اقدام در راستای مدیریت آن‌هاست. هر ذی‌نفع انتظاراتی از پروژه دارد و برآورده نشدن آن انتظارات ممکن است مشکلاتی برایمان به وجود آورد. بنابر این در کنار شناسایی هر ذی‌نفع باید نوع انتظارات وی، میزان قدرتش، گرایشش در قبال پروژه (حمایت یا ممانعت) و امثال آن‌ها را نیز مشخص کرد. این اطلاعات در «لیست ذی‌نفعان» ثبت می‌شود و در فرآیندهای دیگر به کار خواهد رفت.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: