پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Control Procurements


حوزه دانش: مدیریت تدارکات پروژه

گروه فرآیندی: نظارت و کنترل


در این فرآیند روند اقدامات تدارکاتی، یعنی قراردادهای پایین‌دستی که در حال انجام هستند را تحت کنترل خواهیم داشت. به مسایل حقوقی رسیدگی می‌کنیم، تغییرات قراردادی را متمم قرارداد می‌کنیم و مانند آن‌ها. در طی این روند ممکن است درخواست‌های تغییر متعددی صادر شود که همگی مطابق معمول به فرآیند کنترل یکپارچه تغییرات ارسال می‌شوند تا در صورت تایید در برنامه‌ها اعمال گردند.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: