پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Control Risks


حوزه دانش: مدیریت ریسک پروژه

گروه فرآیندی: نظارت و کنترل


ریسک‌ها در فرآیندهای دیگری برنامه‌ریزی می‌شوند و نتایج در قالب برنامه‌ها به اجرا در می‌آیند. در این فرآیند اثربخشی برنامه‌های واکنش به ریسک را ارزیابی کرده، اقدامات اصلاحی لازم را برای حل مشکلات احتمالی طراحی می‌کنیم. تمام اقدامات اصلاحی به فرآیند کنترل یکپارچه تغییرات فرستاده می‌شوند تا در صورت تایید در برنامه‌ها اعمال شده، از آن طریق مبنای اجرا قرار گیرند.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: