پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Perform Qualitative Risk Analysis


حوزه دانش: مدیریت ریسک پروژه

گروه فرآیندی: برنامه‌ریزی


ریسک‌هایی که قبلا شناسایی شده‌اند را باید برنامه‌ریزی کنیم، ولی برنامه‌ریزی ریسک کار ساده‌ای نیست و به همین خاطر معمولا بهتر است که فقط انرژی خود را صرف برنامه‌ریزی ریسک‌های مهم بکنیم. این فرآیند بعد از فرآیند شناسایی ریسک‌ها و قبل از فرآیند برنامه‌ریزی واکنش به ریسک اجرا می‌شود تا ریسک‌های مهم را برای برنامه‌ریزی انتخاب کند. ساده‌ترین راه برای مشخص کردن ریسک‌های مهم این است که احتمال وقوع و میزان تاثیر آن‌ها را در هم ضرب کنیم تا به امتیازی برسیم. بعد از آن مرز مهم بودن و مهم نبودن امتیاز را مشخص کرده، ریسک‌هایی که امتیازشان از آن حد بالاتر باشد را به فرآیند برنامه‌ریزی واکنش به ریسک می‌فرستیم. ریسک‌هایی که مهم نباشند نیز تحت نظر باقی می‌مانند، زیاد ممکن است در آینده میزان تاثیر یا احتمال وقوعشان تغییر کرده، مهم شوند.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: