پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Plan Risk Management


حوزه دانش: مدیریت ریسک پروژه

گروه فرآیندی: برنامه‌ریزی


در این فرآیند برنامه مدیریت ریسک، یعنی شیوه برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل ریسک تهیه می‌شود. این برنامه تمام روندی که بر حوزه مدیریت ریسک پروژه حاکم است را توضیح می‌دهد.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: