پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Manage Communications


حوزه دانش: مدیریت ارتباطات پروژه

گروه فرآیندی: اجرا


در این فرآیند روند برنامه‌ریزی شده ارتباطات را به اجرا در می‌آوریم، یعنی با ذی‌نفعان پروژه ارتباط برقرار می‌کنیم. توزیع گزارش‌های عملکرد عمدتا در این فرآیند انجام می‌شود. با این حال توجه داشته باشید که برقراری ارتباطات محدود به گزارش‌دهی نمی‌شود.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: