پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Manage Project Team


حوزه دانش: مدیریت منابع انسانی پروژه

گروه فرآیندی: اجرا


در این فرآیند روندهای برنامه‌ریزی شده در برنامه مدیریت منابع انسانی را به اجرا در می‌آوریم، یعنی برنامه‌های آموزشی ترتیب می‌دهیم، بازده افراد را می‌سنجیم و آن‌ها را تشویق می‌کنیم و مشکلات آن‌ها را حل می‌کنیم. اگر نارسایی خاصی در برنامه مدیریت منابع انسانی کشف کنیم، درخواست تغییری صادر می‌کنیم تا در صورت تایید در برنامه‌ها اعمال شود. توجه داشته باشید که حوزه دانش مدیریت منابع انسانی فرآیند کنترلی ندارد، زیرا فرض بر این است که کنترل منابع انسانی به جای سطح پروژه در سطح سازمان انجام می‌شود. در نتیجه با این‌که این فرآیند از جنس اجرایی هست (گروه فرآیندی اجرا)، کمی اقدامات کنترلی نیز در آن پیش‌بینی شده است.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: