پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Develop Project Team


حوزه دانش: مدیریت منابع انسانی پروژه

گروه فرآیندی: اجرا


گردآوری افراد لازم برای پروژه کافی نیست و بعد از آن باید کاری کرد که این افراد بتوانند به طور گروهی کار کنند؛ زیرا آن‌چه پروژه واقعا لازم دارد تیمی قدرتمند و موثر است، نه افراد قدرتمند و موثر. روند بهبود دادن تیم پروژه در برنامه مدیریت منابع انسانی مشخص می‌شود. اقداماتی مانند ترتیب دادن سفرهای گروهی و آموزش‌های خاص مثال‌هایی از این نوع اقدامات هستند.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: