پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Acquire Project Team


حوزه دانش: مدیریت منابع انسانی پروژه

گروه فرآیندی: اجرا


در این فرآیند افراد لازم برای پروژه را طبق برنامه مدیریت منابع انسانی جذب پروژه می‌کنیم. جذب کردن افراد گاهی به معنی استخدام افراد جدید و گاهی به معنی تخصیص دادن افراد حاضر در سازمان به پروژه است.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: