پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Plan Human Resource Management


حوزه دانش: مدیریت منابع انسانی پروژه

گروه فرآیندی: برنامه‌ریزی


در این فرآیند شیوه برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل منابع انسانی را مشخص می‌کنیم. علاوه بر آن نقش‌ها و مسئولیت‌ها، چارت سازمانی، مهارت‌های مورد نیاز، شیوه استخدام و تعدیل، برنامه‌های آموزشی لازم برای کارکنان، شیوه تامین ایمنی آن‌ها و شیوه تشخیص عملکرد مناسب و تشویق آن نیز مشخص می‌شود.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: