پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Perform Quality Assurance


حوزه دانش: مدیریت کیفیت پروژه

گروه فرآیندی: اجرا


در این فرآیند روند برنامه‌ریزی شده کیفیت را به اجرا در می‌آوریم، یعنی روند کارها را طوری جهت‌دهی می‌کنیم که کیفیت محصول مطابق آن‌چه تعیین شده است باشد. اگر متوجه شویم که با وجود مطابقت کارها با شیوه‌های تعیین شده در برنامه همچنان کیفیت محصول مشکل دارد، درخواست تعییری برای اصلاح برنامه مدیریت کیفیت صادر می‌کنیم.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: