پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Control Costs


حوزه دانش: مدیریت هزینه پروژه

گروه فرآیندی: نظارت و کنترل


در این فرآیند روند حاکم بر هزینه‌های پروژه را با برنامه‌ریزی‌ها می‌سنجیم و اگه انحرافی وجود داشته باشد اقدامات اصلاحی یا پیش‌گیرانه لازم برای روند کار یا درخواست‌های تغییری برای سایر برنامه‌ها صادر می‌کنیم که در صورت تغییر در برنامه‌ها و به تبع در اجرا اعمال خواهند شد.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: