پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Develop Schedule


حوزه دانش: مدیریت زمان پروژه

گروه فرآیندی: برنامه‌ریزی


در این فرآیند تمام اطلاعاتی که در حوزه مدیریت زمان تهیه شده است را کنار هم قرار می‌دهیم و مدل زمان‌بندی پروژه (برنامه زمان‌بندی) را تهیه می‌کنیم.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: