پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Estimate Activity Durations


حوزه دانش: مدیریت زمان پروژه

گروه فرآیندی: برنامه‌ریزی


در این فرآیند مدت زمان لازم برای انجام فعالیت‌ها را با توجه به منابعی که به آن‌ها تخصیص یافته است برآورد می‌کنیم.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: