پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Estimate Activity Resources


حوزه دانش: مدیریت زمان پروژه

گروه فرآیندی: برنامه‌ریزی


در این فرآیند منابعی که برای انجام هرکدام از فعالیت‌ها لازم است را همراه با مشخصات برآورد می‌کنیم. وجود منبع در برنامه زمان‌بندی الزامی نیست.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: