پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Define Scope


حوزه دانش: مدیریت گستره پروژه

گروه فرآیندی: برنامه‌ریزی


در این فرآیند ابتدا الزامات را به گستره محصول تبدیل می‌کنیم. به عنوان مثال تعیین می‌کنیم که نمایشگاهی که باید گنجایش پذیرایی از ده هزار بازدید کننده همزمان را داشته باشد (الزام) نیاز به چه زیربنا، سیستم تهویه و امکانات رفاهی‌ای دارد. در مرحله بعد گستره محصول را به گستره پروژه تبدیل می‌کنیم، یعنی مشخص می‌کنیم که چه تحویل‌شدنی‌هایی برای محصول نهایی پروژه لازم است و اقدامات واکنش به ریسک و اقدامات کیفی را نیز به آن‌ها اضافه می‌کنیم.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: