پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Monitor and Control Project Work


حوزه دانش: مدیریت یکپارچگی پروژه

گروه فرآیندی: نظارت و کنترل


فرآیندهای کنترلی مختلفی در حوزه‌های دیگر عملکرد پروژه را از جنبه‌های مختلف تحت نظر دارند. نتایج ارزیابی‌های آن فرآیندها به فرآیند کنترلی یکپارچه پم‌باک، یعنی فرآیند نظارت و کنترل کار پروژه فرستاده می‌شود. در این فرآیند داده‌های تکمیلی نیز به مجموعه اضافه می‌شود، تحلیل‌های کامل و یکپارچه انجام می‌شوند و در نهایت هم وضعیت عملکرد پروژه مشخص می‌شود و هم اقدامات پیش‌گیرانه و اصلاحی لازم طراحی و درخواست تغییر آن‌ها صادر می‌شود.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: