پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Direct and Manage Project Work


حوزه دانش: مدیریت یکپارچگی پروژه

گروه فرآیندی: اجرا


این فرآیند برنامه مدیریت پروژه (مجموعه برنامه‌های مدیریتی و خطوط مبنا) را به اجرا در می‌آورد. فراموش نکنید که «اجرا» چیزی نیست جز تحقق بخشیدن به برنامه مدیریت پروژه. به عنوان مثال اگر درخواست تغییری تایید شود، مستقیما اجرا نمی‌شود، بلکه به فرآیندهای برنامه‌ریزی فرستاده می‌شود،‌ در برنامه مدیریت پروژه اعمال می‌شود و از آن طریق اجرا می‌شود. این محدودیت به این خاطر در نظر گرفته می‌شود که کل جنبه‌های پروژه تحت کنترل و سنجیده شده باشد.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: