پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

دوتا دعوت به همکاری داریم:

۱. کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با حداقل ۸ سال سابقه، ترجیحا آشنا با پروژه‌های صنعتی، برای شرکت مشاور تو تهران. رزومه‌ها رو به mrbarghie@gmail.com بفرستین.

۲. کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با حداقل ۴ سال سابقه، تهران، مسلط به پم‌باک. رزومه‌ها رو به info@sepahanpm.com بفرستین.

نوشته (Nader Khorrami Rad)WBS