پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

یه دعوت به همکاری دیگه از طرف مخاطبان سایت:

دو نفر کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط برای پروژه‌ای در اصفهان. روزمه‌ها رو به am.safdarian@gmail.com بفرستین.

نوشته (Nader Khorrami Rad)



WBS