پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

حدودا هفته پیش فروشگاه ایبوک‌های مدیریت پروژه به خاطر مشکلات خیلی زیاد سرور از کار افتاد و نا امیدی زیاد باعث شد که منتقلش کنیم به آدرس جدیدی تو همین دامین. لطفا از این به بعد برای تهیه ایبوک‌ها به آدرس زیر مراجعه کنین:

 

www.khorramirad.com/ebooks

نوشته (Nader Khorrami Rad)WBS