پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

بعد از فعالیت‌های اخیر تو حوزه PRINCE2 خیلی‌ها ازم می‌پرسیدن که چرا کتابی در مورد PRINCE2 نمی‌نویسم. این شد که اولین کتاب که یه راهنمای خیلی ساده و خلاصه درباره متودولوژی مدیریت پروژه PRINCE2 هست رو نوشتم و الان می‌شه از سایت ایبوک‌ها تهیه‌ش کرد.

PRINCE2

اگه از این کتاب استقبال بشه تو فرصتی بیشتر یه راهنمای جامع در مورد استاندارد می‌نویسم.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

PRINCE2