پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

امروز قرارداد کتاب پراجکت 2007 رو بعد از تاخیر زیاد، با دیباگران بستم و کار شروع شد.

حجم کتاب رو هفتصد صفحه پیش‌بینی کردم؛ ممکنه کمی بیشتر یا کمتر بشه (احتمال بیشتر شدنش بیشتره).

قرارداد 5 ماهه و احتمالا 3 ماهه تمومش می‌کنم. فکر می‌کنم 5 ماه بعد از تموم شدن ترجمه، مراحل قبل از چاپ و چاپ تموم بشه.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

Project