پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

تالیف

844 صفحه، کتاب الکترونیکی در قالب PDF
خرید آنلاین کتاب

این کتاب مرجع کامل مایکروسافت پراجکت ۲۰۱۳ است که در ادامه مجموعه کتاب‌های راهنمای جامع پراجکت منتشر شده است. تفاوت‌های پراجکت ۲۰۱۳ و ۲۰۱۰ به نحوی توضیح داده شده‌اند که کتاب برای کاربران پراجکت ۲۰۱۰ نیز قابل استفاده باشد. استفاده از جنبه‌های مفهومی این کتاب برای کاربران پراجکت ۲۰۰۷ نیز امکان‌پذیر است، ولی محل دستورهای پراجکت در نسخه ۲۰۰۷ و نسخه‌های بعدی به خاطر جانشین شدن نوار ابزار با ریبون تغییر کرده است و به همین خاطر استفاده از کل کتاب برای کاربران پراجکت ۲۰۰۷ نیاز به انطباق دارد.


فهرست مطالب:
مقدمه
فصل ۱: آشنایی با محیط نرم‌افزار
‎رابط کاربر
ریبون
تایم‌لاین
گزارش‌های داخلی
نما
جداول
انتخاب سلول‌ها
وارد کردن مقدار در سلول‌ها
لیست‌های سلسله مراتبی
فصل ۲: تایپ فارسی و تاریخ شمسی
تایپ فارسی در ویندوز XP
تایپ فارسی در ویندوز ویستا
‎تایپ فارسی در ویندوز 7
تایپ فارسی در ویندوز ۸
جهت متن
تاریخ شمسی
فصل ۳: اصول برنامه‌ریزی
برنامه‌ریزی پروژه چیست؟
چرخه حیات برنامه‌ریزی
نیاز به محیط ایده‌آل
مدل‌سازی پروژه
هدفمندی برنامه
تفصیل برنامه
ابزار برنامه‌ریزی
قواعد زمان‌بندی پروژه
فصل ۴: ساخت برنامه زمان‌بندی جدید
روش‌های ساخت برنامه جدید
ساخت فایل جدید
ساخت فایل با فایل‌های قبلی
ساخت فایل با الگو
تعیین نوع برنامه‌ریزی پروژه
تعیین نوع برنامه‌ریزی آیتم‌ها
فصل ۵: تدوین WBS و فعالیت‌ها
تنظیم WBS
ماهیت خلاصه فعالیت
خلاصه فعالیت پروژه
ساخت آیتم
ساخت همزمانِ چند آیتم
پاک کردن آیتم‌ها
تعیین سطح آیتم‌ها
جابجا کردن آیتم‌ها
کپی کردن آیتم‌ها
ساخت کپی وابسته
ساخت فعالیت‌های تکرار شونده
ارائه WBS
ساخت مایل‌ستون
ساخت فعالیت‌های وابسته
کنترل زمان ساخت آیتم
فصل ۶: تنظیم مدت زمان فعالیت‌ها
روش‌های تعیین مدت زمان
تاثیر نوع برنامه‌ریزی بر مدت زمان
واحدهای مدت زمان
مدت زمان‌های روزشمار
مدت زمان‌های تخمینی
وارد کردن مدت زمان
کنترل مدت زمان در نمودار گانت
تعیین شیوه تبدیل واحدها
مدت زمان خلاصه‌فعالیت‌ها
فصل ۷: تعریف روابط، قیدها و فرجه‌ها
مفاهیم کلی روابط
ماهیت روابط
انواع روابط
محدودیت‌های طراحی روابط
قاعده استفاده از انواع روابط
قاعده آزاد نبودن فعالیت‌ها
قاعده جامع بودن روابط
تحلیل و طراحی روابط
وارد کردن روابط
کنترل روابط
پاک کردن روابط
اصلاح خودکار روابط
روابط پی‌درپی
عملکرد قیدها
انواع قیدها
تاثیر قیدها در زمان‌بندی
مدیریت تناقض‌های ناشی از قیدها
تعریف قیدها
مرور قیدها
عملکرد فرجه
تعریف فرجه
فصل ۸: کنترل شناوری‌ها
کنترل عنصر حاکم بر زمان‌بندی
مفهوم شناوری
شناوری کل
شناوری آزاد
شناوری شروع
شناوری پایان
تاثیر روابط غیر حاکم بر شناوری
تاریخ‌های شروع و پایان
شناوری منفی
فعالیت‌های بحرانی
مفهوم مسیر بحرانی
کنترل مسیر بحرانی
مشکلات مسیر بحرانی
مسیرهای بحرانی متعدد
کنترل مسیر فعالیت‌ها
کنترل عناصر حاکم بر زمان‌بندی
فصل ۹: تعریف و تخصیص منابع
مزایای استفاده از منابع
معایب استفاده از منابع
مفهوم منبع
اصول طراحی منبع
انواع منابع
شیوه‌های مصرف منابع مصرفی
تعریف منابع
تعیین مقدار دسترسی منابع کاری
تعیین مقدار دسترسی متغیر
اختصاص منابع به فعالیت‌ها
کنترل تخصیص‌ها
کنترل اضافه‌تخصیص‌ها
نمودار منابع
مفهوم کار
تاخیرِ تخصیص
توزیع تخصیص‌ها
فصل ۱۰: تنظیم تقویم‌ها
انواع تقویم
طراحی تقویم
پیاده‌سازی راندمان کاری
تعیین تقویم پروژه
تعیین تقویم فعالیت‌ها
تعیین تقویم منابع
تقویم تخصیص‌ها
ساخت تقویم
ویرایش تقویم منابع
عملکرد تقویم‌ها
فصل ۱۱: تعیین نوع فعالیت
تنظیم‌ها در برنامه‌های ساده
رابطه فعالیت‌ها و منابع
ارتباط ساده
ارتباط پیشرفته
فصل ۱۲: تسطیح منابع
لزوم تسطیح منابع
کاربردهای تسطیح منابع
ابزار تسطیح منابع
تسطیح منابع یک فعالیت
تسطیح تمام منابع
حذف اثر تسطیح
تنظیم‌های تسطیح
فیلدهای مربوط به تسطیح
فصل ۱۳: تعریف هزینه‌ها
روش‌های تعریف هزینه
مفهوم هزینه ثابت آیتم‌ها
تعریف هزینه ثابت آیتم‌ها
تعریف هزینه منابع
تعریف هزینه متغیر
مفهوم منابع هزینه
تعریف منابع هزینه
تعریف بودجه
بررسی بودجه مالی
بررسی بودجه کاری
فصل ۱۴: تدوین انواع ساختار شکست
مفهوم ساختار شکست
ساختار شکست کار
ویرایش و اختصاصی‌سازی کد WBS
گروه‌بندی بر اساس فیلدهای ساده
تعریف ساختارهای شکست
گروه‌بندی کدهای ساختاری
ساختار شکست منابع
ساختار شکست تخصیص‌ها
فصل ۱۵: فیلتر کردن و مرتب‌سازی
مفهوم مرتب‌سازی
مرتب‌سازی ابتدایی
مرتب‌سازی ساده
مرتب‌سازی پیشرفته
خنثی کردن مرتب‌سازی
مفهوم فیلتر کردن
فیلتر ساده
فیلتر پیشرفته
متمایز کردن به جای مخفی کردن
حذف فیلتر
فصل ۱۶: مدیریت زیرپروژه‌ها و روابط خارجی
ایجاد روابط خارجی
نمایش اطلاعات خارجی
به‌روزرسانی روابط خارجی
مسیر روابط خارجی
مفهوم زیرپروژه‌ها
درج پروژه در پروژه مادر
فصل ۱۷: کار با خطوط مبنا
انواع خط مبنا
فیلدهای خط مبنا
ساختار Interim Plan
ذخیره خط مبنا
به‌روز سازی موضعی خط مبنا
کنترل خط مبنا
پاک کردن خط مبنا
نمایش خط مبنا
کنترل انحراف‌ها
محاسبه ارزش کسب شده
فصل ۱۸: فرمول نویسی و فیلدهای اختصاصی
انواع فیلدهای اختصاصی
عملکرد فیلدهای اختصاصی
کاربرد فیلدهای اختصاصی
تنظیم فیلدهای اختصاصی
تعریف جدول مقادیر
تعریف فرمول
تعریف شیوه نمایش گرافیکی
توابع
مثال 1: نامگذاری مختصرِ قیدها
مثال 2: فیلد مدت زمان
مثال 3: درصد پیشرفت زمانی خط مبنا
مثال 4: تکمیل مثال 3
فصل ۱۹: ثبت اطلاعات واقعی
دوره کنترل پروژه
انواع فیلدها
تاثیر گروه‌های فیلدها بر یکدیگر
شروع فعالیت
تکمیل فعالیت
پیشرفت فعالیت
تنظیم‌های ثبت اطلاعات واقعی
ثبت هزینه‌ها
متود 1
متود 2
متود 3
متود 4
متود 5
فصل ۲۰: محاسبه پیشرفت فیزیکی
پیشرفت فعالیت‌ها
ضرایب وزنی فیزیکی
محاسبه پیشرفت
کنترل پیشرفت با فیلد % Work Complete
کنترل پیشرفت با فیلد BCWP
کنترل پیشرفت با فیلد اختصاصی
تهیه لیست فعالیت‌های دوره
پیشرفت برنامه‌ریزی شده دوره‌ای ترکیبی
فصل ۲۱: تحلیل ارزش کسب شده
معایب ضرایب وزنی مبتنی بر هزینه
گستره تحلیل ارزش کسب شده
مبانی تحلیل ارزش کسب شده
فیلدهای تحلیل ارزش کسب شده
نیازهای تحلیل ارزش کسب شده
کاربرد تحلیل ارزش کسب شده
فصل ۲۲: تحلیل زمان کسب شده
ارزیابی عملکرد زمانی
محاسبه تاریخ پایان تخمینی پروژه
فصل ۲۳: سازماندهی و مدیریت عناصر
عناصر قابل انتقال
محل ذخیره‌سازی عناصر
سازماندهی و انتقال عناصر
اختصاصی‌سازی رابط کاربر
فصل ۲۴: کار با جدول‌ها و نماها
فعال کردن نما
اختصاصی‌سازی جدول‌ها
انواع جدول
اختصاصی‌سازی پیشرفته جدول‌ها
تنظیم‌های کلی نماها
نمای Calendar
نمای Gantt with Timeline
نمای Gantt Chart
نمای Bar Rollup
نمای Detail Gantt
نمای Leveling Gantt
نمای Milestone Date Rollup
نمای Milestone Rollup
نمای Multiple Baseline Gantt
نمای Tracking Gantt
نمای Network Diagram
نمای Descriptive Network Diagram
نمای Relationship Diagram
نمای Task Sheet
نمای Task Form
نمای Task Details Form
نمای Task Name Form
نمای Task Usage
نمای Resource Usage
نمای Resource Form
نمای Resource Name Form
نمای Resource Sheet
نمای Resource Graph
نمای Resource Allocation
نمای Team Planner
نمای Timeline
نماهای دوتایی
فصل ۲۵: اختصاصی‌سازی نماها
اختصاصی‌سازی نماهای خانواده گانت
تنظیم‌های ساده
تنظیم واحد زمانی
تنظیم خطوط راهنما
تنظیم زمان‌های غیر کاری
تنظیم خط پیشرفت
تنظیم میله‌ها
مخفی کردن میله‌ها
اضافه کردن شکل و تصویر
سایر تنظیم‌ها
اختصاصی‌سازی نماهای شبکه‌ای
اختصاصی‌سازی نمای Resource Graph
اختصاصی‌سازی نماهای Task Usage و Resource Usage
اختصاصی‌سازی نمای Team Planner
فصل ۲۶: چاپ نماها
مفاهیم کلی
پیش‌نمایش چاپ
خروج از صفحه چاپ
تنظیم‌های عمومی چاپ
تنظیم Page Setup
تنظیم‌های چاپگر
فصل ۲۷: گزارش‌های خارجی
انواع گزارش در Project
گزارش‌های گروه Task Usage
گزارش‌های گروه Resource Usage
گزارش‌های گروه Assignment Usage
گزارش‌های گروه Task Summary
گزارش‌های گروه Resource Summary
گزارش‌های گروه Assignment Summary
کار با PivotTableهای Excel
کار با PivotChartهای Excel
کار با PivotDiagramهای Visio
فصل ۲۸: گزارش‌های داخلی
نمایش گزارش‌های داخلی
مرور گزارش‌های داخلی از پیش آماده
انواع عناصر بصری گزارش‌های داخلی
ساخت و ویرایش گزارش‌های داخلی
ساخت و ویرایش شکل‌ها و کادرهای متن
ساخت و ویرایش جداول
ساخت و ویرایش نمودارها
ساخت و ویرایش تصاویر
تنظیم مشخصات صفحه گزارش
مدیریت گزارش‌های داخلی


این هم تمام کتاب‌هایی که تا حالا ترجمه یا تالیف کردم. اگه روی کتاب‌ها کلیک کنین صفحه‌شون باز می‌شه.


راهنمای تدوین ساختار شکست کار
Earned Schedule
راهنمای جامع Microsoft Project 2010
ArcGIS
PMP
PMBOK
Pocket PC
Excel2007
AutoCAD 2009, Advanced
AutoCAD 2009, Basic
Primavera P6
Windows Home Server
iPhone
MS Project VBA
راهنمای عکاسی دیجیتال
MS Project 2007
Vista Administration
Excel Formulas
Primavera 5.0
AutoCAD 2007, Advanced
AutoCAD 2007, Basic
Firefox, Thunderbird, Sunbird
Laptop
WiFi
Outlook
MS Project 2003
Offive VBA
Access
Digital Photography