پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

تالیف

۱۱۷ صفحه، کتاب الکترونیکی در قالب PDF
خرید آنلاین کتاب

کتاب راهنمای تدوین گزارش‌های پیشرفت پروژه، منبعی برای افزایش مهارت‌های شما در حوزه گزارش‌دهی است. در این کتاب ۲۱ نوع محتوای گزارش‌دهی در ۵ گروه بررسی می‌شوند، برای هریک از آن‌ها یک یا چند شیوه نمایشی ارائه می‌شود و در نهایت توضیح داده می‌شود که چگونه باید با ترکیب شیوه‌های نمایشی گزارش یا گزارش‌های پروژه را پدید آورید.

لطفا در نظر داشته باشید که این کتاب صرفا موضوع گزارش‌دهی را مطرح می‌کند و شیوه محاسبه اطلاعاتی که مبنای گزارش هستند توضیح داده نمی‌شود. موضوع فقط گزارش‌های پیشرفت هستند و دیگر انواع گزارش‌ها، مثلا گزارش‌های روزانه کارگاه، به طور مستقیم توضیح داده نمی‌شوند.


فهرست مطالب:
مقدمه
گستره کتاب
منابع برای مطالعه بیشتر
ساختار مفهومی کتاب
فصل ۱: اطلاعات ایستا
مشخصات مدیریتی پروژه
مشخصات فنی پروژه
تاریخچه پروژه
فصل ۲: اطلاعات پویای شناسنامه‌ای
شناسنامه گزارش
فهرست مطالب
فصل ۳: اطلاعات پویای آماری
وضعیت آب و هوا
آمار منابع انسانی
آمار مصالح ورودی
آمار تجهیزات و ماشین آلات
عکس‌های پروژه
فصل ۴: اطلاعات پویای تحلیلی
پیشرفت فیزیکی تجمعی
پیشرفت فیزیکی دوره‌ای
پیشرفت مالی
تاخیر در مسیر بحرانی
تاخیر بر اساس تحلیل زمان کسب شده
شاخص تبعیت زمان‌بندی
تایم‌لاین پروژه
لیست مشکلات و راه حل‌ها
لیست فعالیت‌های بحرانی
فصل ۵: اطلاعات پویای صفحه پرکن
برنامه زمان‌بندی
لیست مکاتبات، نقشه‌ها و …
فصل ۶: تدوین، قالب‌بندی و ارائه گزارش‌ها
تدوین گزارش‌ها
دوره گزارش‌دهی
تدوین گزارش در شرکت‌های مشاور
قالب‌بندی گزارش
پیوست ۱: مروری بر ساخت نمودار در اکسل
نمودارهای ترکیبی
نمودارهای دایره‌ای
نمودارهای گلوله‌ای
Sparklineها
خط‌چین کردن بخش‌هایی از مقادیر
نمودارهای گروهی
تایم‌لاین
برچسب‌های چند سطحی برای محورها
درج پس‌زمینه‌های پویا برای نمودارها
نمودارهای سه‌بعدی
ترکیب جدول و نمودار
خودکار کردن مقادیر
قالب‌بندی جداول


این هم تمام کتاب‌هایی که تا حالا ترجمه یا تالیف کردم. اگه روی کتاب‌ها کلیک کنین صفحه‌شون باز می‌شه.


راهنمای تدوین ساختار شکست کار
Earned Schedule
راهنمای جامع Microsoft Project 2010
ArcGIS
PMP
PMBOK
Pocket PC
Excel2007
AutoCAD 2009, Advanced
AutoCAD 2009, Basic
Primavera P6
Windows Home Server
iPhone
MS Project VBA
راهنمای عکاسی دیجیتال
MS Project 2007
Vista Administration
Excel Formulas
Primavera 5.0
AutoCAD 2007, Advanced
AutoCAD 2007, Basic
Firefox, Thunderbird, Sunbird
Laptop
WiFi
Outlook
MS Project 2003
Offive VBA
Access
Digital Photography