پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

برای کارگاهی تو کرمان نیاز به یه کارشناس برنامه‌ریزی با حداقل سه سال سابقه داریم. اگه علاقه‌مند بودین تا پایان سال به من (info@khorramirad.com) ایمیل بدین.

نوشته (Nader Khorrami Rad)WBS