پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

ایبوک محاسبه تاخیرهای مجاز پروژه منتشر شد و می‌تونین اون رو از ایبوک‌های مدیریت پروژه تهیه کنین.

 

DA-Cover-s

این کتاب شیوه محاسبه تاخیرهای مجاز و دعاوی زمانی رو توضیح می‌ده.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

تاخیر پروژه