پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

باخبر شدم که گروهی از چابک کارها (چابک معادل Agile) که تو شرکت روباکو فعال هستن خدمات چابک‌سازی به سازمان‌ها می‌دن. برام جالب بود و امیدوارم این حرکت‌ها با شتاب بیشتری ادامه پیدا کنن و هرچه زودتر هم بخشی از این مهارت مدیریت پروژه‌ای از دنیای پروژه‌های نرم‌افزاری به بقیه پروژه‌ها سرایت کنه.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS