پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

باخبر شدم که گروهی از چابک کارها (چابک معادل Agile) که تو شرکت روباکو فعال هستن خدمات چابک‌سازی به سازمان‌ها می‌دن. برام جالب بود و امیدوارم این حرکت‌ها با شتاب بیشتری ادامه پیدا کنن و هرچه زودتر هم بخشی از این مهارت مدیریت پروژه‌ای از دنیای پروژه‌های نرم‌افزاری به بقیه پروژه‌ها سرایت کنه.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.