پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

سایت انگلیسیم، PMarchy، راه‌اندازی شد. از این به بعد می‌تونین برای دانلود کتاب‌های انگلیسیم، پوسترهای مدیریت پروژه و … به آدرس جدید مراجعه کنین.

نوشته (Nader Khorrami Rad)WBS