پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

خیلی‌ها که در حال آماده شدن برای آزمون PMP بودن نگرانن که با اومدن نسخه پنجم استاندارد پم‌باک چه اتفاقی برای آزمون می‌افته.

نسخه نهایی پم‌باک ۵ قراره که در آخر سال ۲۰۱۲ ارائه بشه و بعد از اون هم کمی بیشتر از ۶ ماه طول می‌کشه که آزمون PMP تغییر کنه. در نتیجه اگه می‌خواین قبل از نیمه سال ۲۰۱۳ امتحان بدین، نیازی نیست که کاری به نسخه پنجم داشته باشین.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

راهنمای جامع پم‌باک ۵