پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

سايت رو امروز، يعني پنجم ارديبهشت 86، به طور آزمايشي راه اندازي كردم.
هنوز قسمت‌هاي زيادي تكميل نشدن. از جمله قسمت لينك‌ها كه به نظر من اهميت خيلي زيادي دارن.
قسمت‌هاي مختلف سايت رو به تدريج كامل خواهم كرد.

نوشته (Nader Khorrami Rad)WBS