پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

به تازگی مطلب جدیدی برای مجموعه فیلدهای پیشرفت پریماورا و در توضیح فیلد Units % Complete نوشتم که تو سایت PlannerTuts منتشر شده و می‌تونین با مراجعه به این آدرس مطالعه‌ش کنین.

 

این مجموعه مطالب به تناظر سیلابس کتاب ساختار مقادیر پیشرفت در Primavera P6 تهیه شدن.

سایر مطالبی که تا حالا از این مجموعه منتشر شده این‌ها هستن:

 

در ادامه هم Physical % Complete و بعد از اون Activity % Complete و در نهایت Performance % Complete توضیح داده خواهد شد.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

پریماورا

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.