پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

قسمت دوم مطلب من درباره شیوه محاسبه و عملکرد فیلد Schedule % Complete پریماورا تو سایت plannertuts منتشر شد (به زبان انگلیسی).

قسمت اول این مطلب تئوری فیلد رو توضیح می‌داد و قسمت دوم عملکرد فیلد رو با تعدادی مثال نشون می‌ده.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

پریماورا