پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

قسمت دوم مطلب من درباره شیوه محاسبه و عملکرد فیلد Schedule % Complete پریماورا تو سایت plannertuts منتشر شد (به زبان انگلیسی).

قسمت اول این مطلب تئوری فیلد رو توضیح می‌داد و قسمت دوم عملکرد فیلد رو با تعدادی مثال نشون می‌ده.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

پریماورا

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.