پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

نسخه انگلیسی کتاب ساختار مقادیر پیشرفت در Primavera P6 منتشر شد و می‌تونین اون رو از این آدرس دریافت کنین.

P6-Prg-cover-small

برای تهیه نسخه فارسی کتاب به این آدرس مراجعه کنین.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

پریماورا