پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

نسخه انگلیسی کتاب ساختار مقادیر پیشرفت در Primavera P6 منتشر شد و می‌تونین اون رو از این آدرس دریافت کنین.

P6-Prg-cover-small

برای تهیه نسخه فارسی کتاب به این آدرس مراجعه کنین.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

پریماورا

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.