پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

یه پوستر در مورد المان‌های PRINCE2 و ارتباطی که با هم دارن تهیه کردم. اگه به پرینس۲ علاقه داشته باشین به دردتون می‌خوره. می‌تونین پوستر رو از en.khorramirad.info دانلود کنین.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

PRINCE2

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.