پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

یه پوستر در مورد المان‌های PRINCE2 و ارتباطی که با هم دارن تهیه کردم. اگه به پرینس۲ علاقه داشته باشین به دردتون می‌خوره. می‌تونین پوستر رو از en.khorramirad.info دانلود کنین.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

PRINCE2