پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

کتاب الکترونیکی جدیدم، راهنمای تدوین گزارش‌های پیشرفت پروژه منتشر شد.

image

تو این کتاب ۲۱ نوع از رایج‌ترین محتوایی که تو گزارش‌های پیشرفت پروژه کاربرد داره معرفی شده، برای هرکدوم یک یا چند شیوه ارائه پیشنهاد شده و در نهایت به اینجا ختم می‌شه که با انتخاب انواع محتوا و شیوه نمایش، گزارش یا گزارش‌های پیشرفت پروژه رو تهیه کنیم.

کتاب پیوستی هم داره که تکنیک‌های پیشرفته ترسیم نمودار رو تو اکسل توضیح می‌ده.

 

این هم فهرست مطالب کتاب:

 

 • مقدمه
  • گستره کتاب
  • منابع برای مطالعه بیشتر
  • ساختار مفهومی کتاب
 • فصل ۱: اطلاعات ایستا
  • مشخصات مدیریتی پروژه
  • مشخصات فنی پروژه
  • تاریخچه پروژه
 • فصل ۲: اطلاعات پویای شناسنامه‌ای
  • شناسنامه گزارش
  • فهرست مطالب
 • فصل ۳: اطلاعات پویای آماری
  • وضعیت آب و هوا
  • آمار منابع انسانی
  • آمار مصالح ورودی
  • آمار تجهیزات و ماشین آلات
  • عکس‌های پروژه
 • فصل ۴: اطلاعات پویای تحلیلی
  • پیشرفت فیزیکی تجمعی
  • پیشرفت فیزیکی دوره‌ای
  • پیشرفت مالی
  • تاخیر در مسیر بحرانی
  • تاخیر بر اساس تحلیل زمان کسب شده
  • شاخص تبعیت زمان‌بندی
  • تایم‌لاین پروژه
  • لیست مشکلات و راه حل‌ها
  • لیست فعالیت‌های بحرانی
 • فصل ۵: اطلاعات پویای صفحه پرکن
  • برنامه زمان‌بندی
  • لیست مکاتبات، نقشه‌ها و ...
 • فصل ۶: تدوین، قالب‌بندی و ارائه گزارش‌ها
  • تدوین گزارش‌ها
  • دوره گزارش‌دهی
  • تدوین گزارش در شرکت‌های مشاور
  • قالب‌بندی گزارش
 • پیوست ۱: مروری بر ساخت نمودار در اکسل
  • نمودارهای ترکیبی
  • نمودارهای دایره‌ای
  • نمودارهای گلوله‌ای
  • Sparklineها
  • خط‌چین کردن بخش‌هایی از مقادیر
  • نمودارهای گروهی
  • تایم‌لاین
  • برچسب‌های چند سطحی برای محورها
  • درج پس‌زمینه‌های پویا برای نمودارها
  • نمودارهای سه‌بعدی
  • ترکیب جدول و نمودار
  • خودکار کردن مقادیر
  • قالب‌بندی جداول
نوشته (Nader Khorrami Rad)

گزارش‌دهی