پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

خوب، یکی از تغییرات نسخه پنجم پم‌باک اینه که خیلی درباره سیستم‌های Agile (چابک) صحبت می‌کنه. البته به نظر من شیوه برخورد استاندارد با ماجرای مدیریت پروژه چابک یه مقدار شتابزده‌س.

به هر حال. مدت‌های اخیر زیاد پیش اومده که از من درباره منابع یادگیری سیستم‌های چابک بپرسن؛ من هم همیشه یکی از منابعی که معرفی می‌کنم، راهنمایی ساده برای اسکرامه. اسکرام رایج‌ترین سبک چابکه.

 

ایبوک رایگان Scrum and XP from the Trenches، نوشته Henrik Kniberg

یا ترجمه رایگان فارسیش، اسکرام و اکس پی ساده شده، ترجمه اسد صفری

 

نسخه چاپی کتاب فارسی هم به تازگی منتشر شده.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS