پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

کتاب جدیدم به صورت الکترونیکی منتشر شد: قواعد زمان‌بندی پروژه

این کتاب مجموعه‌ایه از ۱۹ قاعده که از استانداردها و آیین‌نامه‌های PMI و وزارت دفاع آمریکا استخراج شدن. رعایت اون‌ها کیفیت برنامه‌های زمان‌بندی رو به طور چشمگیری افزایش می‌ده.

رعایت بعضی از این قواعد خیلی ساده‌س و اعتراف می‌کنم که رعایت بعضی‌هاشون هم خیلی مشکله؛ ولی ارزشش رو داره.

 

قواعدی که تو این کتاب توضیح داده می‌شن این‌ها هستن:

 • قاعده ۱: برنامه مدیریت زمان‌بندی تهیه و مستند شده باشد
 • قاعده ۲: گستره برنامه کامل باشد
 • قاعده ۳: از فعالیت‌های Level of Effort با احتیاط استفاده شود
 • قاعده ۴: نام فعالیت‌ها منحصر به فرد باشند
 • قاعده ۵: نام فعالیت‌ها جمله‌هایی فعل‌دار باشند
 • قاعده ۶: شبکه منطقی فعالیت‌ها کامل باشد
 • قاعده ۷: فعالیت‌ها معلق نباشند
 • قاعده ۸: اکثر فعالیت‌ها پیش‌نیاز FS داشته باشند
 • قاعده ۹: از رابطه SF استفاده نشود
 • قاعده ۱۰: Lag فعالیت‌ها زیاد از حد نباشد
 • قاعده ۱۱: تعداد فعالیت‌های Lagدار زیاد نباشد
 • قاعده ۱۲: از Lead با احتیاط استفاده شود
 • قاعده ۱۳: فعالیت‌ها شناوری منفی نداشته باشند
 • قاعده ۱۴: شناوری فعالیت‌ها از حدی بیشتر نباشد
 • قاعده ۱۵: فعالیت‌ها Split نشوند
 • قاعده ۱۶: تعداد فعالیت‌های دارای قید تاریخ زیاد نباشد
 • قاعده ۱۷: فقط مایل‌ستون‌ها مجاز به داشتن قید تاریخ هستند
 • قاعده ۱۸: مدت زمان فعالیت‌ها زیاد نباشد
 • قاعده ۱۹: فقط از یک واحد زمانی استفاده شود

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و خرید کتاب به ایبوک‌های مدیریت پروژه مراجعه کنین.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

قواعد زمان‌بندی پروژه