پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

دو نفر کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با حداقل 6 سال سابقه کار و مسلط به پریماورا و ترجیحا دارای سابقه در پروژه‌های صنعتی نیاز داریم، خیلی هم سریع!

لطفا رزومه‌هاتون رو به info@khorramirad.com ایمیل کنین.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS