پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

به نظر شما چاقوی آشپزخونه ابزار به دردخوریه؟

یه کم ماجرا رو پیش خودتون مرور کنین. آیا کم بودن کسایی که موقع کار با چاقوی آشپزخونه انگشتشون رو بریدن یا حتی قطع کردن؟ کم بودن دیوانه‌ها یا خلاف‌کارهایی که با این ابزار به بقیه صدمه زدن؟ حتی کم بودن کسایی که بدون قصد بد و بر اساس اشتباه با این ابزار به بقیه صدمه زدن؟

بودن، زیاد هم بودن؛ ولی این باعث نمی‌شه که بگیم چاقوی آشپزخونه ابزار نامناسبیه. این ابزار زمانی مناسبه که برای کاری که طراحی شده و به شکلی که باید به کار بره استفاده بشه؛ در غیر این صورت ممکنه کارآیی نداشته باشه و مشکل هم ایجاد کنه.

تمام ابزارها همینطور هستن. به ابزارهای مدیریت پروژه هم به چشم چاقوی آشپزخونه نگاه کنین؛ کسی که قراره ازشون استفاده کنه، باید بدونه که داره چیکار می‌کنه، وگرنه ممکنه به خودش و بقیه صدمه بزنه. در اختیار داشتن ابزار کافی نیست، باید 1. دانش و 2. تجربه استفاده از اون رو هم داشت.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS