پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

کتاب راهنمای جامع Microsoft Project 2010 تجدید چاپ شد و کسانی که در مدت اخیر برای خریدش دچار مشکل شده بودن می‌تونن به راحتی تهیه کننش.

image

مطابق معمول علاوه بر کتاب‌فروشی‌های روبروی دانشگاه و کتاب‌فروشی دیباگران (مجتمع فنی سعادت آباد) می‌تونین از سایت دیباگران هم آنلاین بخرینش.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS