پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد شیوه توزیع کار منبع را در مدت فعالیت مشخص می‌کند. توجه داشته باشید که این فیلد را با Accrue At، که شیوه توزیع هزینه منبع را مشخص می‌کند، اشتباه نکنید.

گزینه‌های موجود از این قرارند:

  • Flat (پیش‌فرض): کار به طور مساوی در مدت فعالیت توزیع می‌شود.
  • Back Loaded: میزان کار در ابتدا کم بوده، به تدریج زیاد می‌شود.
  • Front Loaded: میزان کار در ابتدا زیاد بوده، به تدریج کم می‌شود.
  • Double Peak: کار ابتدا کم بوده، زیاد می‌شود تا به حداکثر اول برسد، بعد از آن دوباره کم می‌شود تا به مقدار مشخصی برسد. در ادامه روند تکرار می‌شود، طوری که توزیع کار در مدت فعالیت دارای دو قله باشد.
  • Bell: کار توزیع نرمال دارد؛ یعنی از کم شروع می‌شود، در وسط مدت زمان به حداکثر رسیده، دوباره کم می‌شود.
  • Early Peak: مانند توزیع نرمال است، با این تفاوت که قله آن (مقدار حداکثر) زودتر از وسط مدت زمان قرار دارد.
  • Late Peak: مانند توزیع نرمال است، با این تفاوت که قله آن دیرتر از وسط مدت زمان قرار دارد.
  • Turtle: کار ابتدا کم بوده، بعد از آن به مقدار ثابتی می‌رسد و دوباره در انتها کم می‌شود.

راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010