پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

فیلد WBS کدی است که وضعیت فعالیت را در ساختار شکست فعالیت‌ها (WBS) نشان می‌دهد. این کد به طور پیش‌فرض همان Ouline Code است، ولی اگر مایل باشید می‌توانید آن را ویرایش کرده، برای آن شیوه نمایشی دیگری تعیین کنید.

مقدار WBS در تخصیص‌ها، همان WBS مربوط به فعالیتی است که تخصیص به آن تعلق دارد و قابل ویرایش نیست.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010