پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

اگر مشخصات زمان‌بندیِ وارد شده برای آیتم‌های نوع برنامه‌ریزی دستی با آنچه برای آن‌ها محاسبه می‌شود تناقض داشته باشد، فیلد Warning مقدار Yes نمایش خواهد داد. اگر تاریخ شروع یا پایان محاسبه شده زودتر از تاریخِ وارد شده باشد، تناقض به شمار نمی‌رود، ولی عکسِ آن تناقض محسوب می‌شود.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010