پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد شناسه منحصر به فرد آیتم را نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که مقدار فیلد ID منحصر به فرد نیست؛ به عنوان مثال اگر فعالیتی را حذف کنید، فعالیت‌هایی که بعد از آن قرار دارند شناسه‌های جدیدی می‌گیرند که قبلا به فعالیت‌های دیگری تعلق داشته است؛ ولی Unique ID چنین نیست.

از این فیلد معمولا در برنامه‌نویسی VBA استفاده می‌شود.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010